Mindfulness v komunikaci
Rosteme a kveteme spolu

Hana Čechová

Vydejte se se mnou na cestu ke vztahům naplněným důvěrou, empatií a laskavostí.

Mindfulness je "uvědomění, které vzniká, když cíleně zaměřujeme pozornost určitým způsobem, v přítomném okamžiku a bez hodnocení". (Jon Kabat-Zinn)

Z mé zkušenosti je mindfulness dovednost znovu a znovu vidět barevnost světa a otevřený prostor příležitostí, které nám nabízí. Dovednost empatického náhledu na sebe sama a na druhé i ve chvílích intenzívních emocí. Dovednost budovat takové vztahy, jaké chci mít.

Už 12 let lektoruji kurzy komunikačních dovedností a mindfulness zejména pro rodiče a učitele. 

Lektorské výcviky:

Respektovat a být respektován (Kopřiva, Nováčková, Nevolová, Kopřivová)

Výchova/Škola bez poražených (Thomas Gordon)

Mindfulness-Based Stress Reduction (Jon Kabat-Zinn)

The Mindsight Approach to Well-Being: A Comprehensive Course in Interpersonal Neurobiology (Daniel Siegel)

Rosteme a kveteme spolu

Kurzy mindfulness

Kurz „Jak s emocemi“ je určen rodičům a všem, kdo chtějí pracovat se svými emocemi, aby dokázali se svými blízkými komunikovat s laskavostí a nadhledem a být pro ně v této oblasti vzorem. 

Kurz „MBSR“ (český překlad „Snižování stresu pomocí všímavosti“) je celosvětově nejrozšířenější program rozvíjení mindfulness.  Je určen všem, kdo chtějí zdravým způsobem zvládat situace spojené s výkonem náročných povolání, aby si udrželi pocit svobody a životní spokojenosti. 

Kurz „Na moři emocí“ je určen dospívajícím ve věku 11 až 19 let. Zaměřuje se rozvíjení sebedůvěry a emoční inteligence prostřednictvím poznávání sebe sama. 

Kurzy komunikace

Kurz „Výchova bez poražených“ je určen rodičům a všem, kdo pečují o děti. Jeho cílem je rozvíjení komunikačních dovedností, které jsou založené na empatii k sobě i k druhým a podporují sebedůvěru a laskavé vztahy.

Pro učitele je určen kurz „Škola bez poražených“, který je akreditovaný MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.  Kurz zprostředkovává praxi empatické a autentické komunikace, která podporuje budování dobrých vztahů ve třídě a tím lepší podmínky pro samotný proces výuky a učení. 

Osmihodinový kurz "Jak být pro žáky přirozenou autoritou" staví na myšlence, že přirozenou autoritu lze v oblasti komunikace úspěšně rozvíjet.

Workshopy

Tříhodinový workshop „Základy práce s emocemi“ je určen všem, kdo se chtějí seznámit s tím, jak mindfulness může pomoci při zvládání vlastních emocí. 

Tříhodinový workshop „Jak s konflikty mezi sourozenci“ vychází z principů „bez poražených“ a je určen rodičům, kteří chtějí dále prohlubovat empatické komunikační dovednosti v situacích sourozeneckých šarvátek a hádek.  

"Trénink empatického naslouchání" je čistě praktický tříhodinový workshop, který vychází z poptávky rodičů po možnosti zkoušet na vlastních situacích.

Vědomá komunikace a mindfulness - Hanka Čechová

…plujeme na vlnách vztahů s vnitřním klidem a srdcem, které nám dává směr…

Prostor pro diskuzi, sdílení a rozvíjení povědomí o mindfulness a jejích přínosech pro vztahy, zejména s dětmi... 

Sledujte nás na FB

Vědomá komunikace a mindfulness - Hanka Čechová