Jak s emocemi Kurz pro dospělé

Délka
20 h
Kapacita
8-12 účastníků

Popis - o čem to je?

Kurz Jak s emocemi je čtyřiadvacetihodinový kurz rozvíjející všímavost ("mindfulness") a inspirující k práci s vlastními emocemi a myšlenkami tak, aby nám pomáhaly spokojeně a smysluplně žít a budovat naplňující vztahy.  

Kurz je nabízen v prezenční i online podobě. Je možné jej domluvit i jako individuální na hanka@vedomakomunikace.cz.

Všímavost - tedy schopnost zaměřovat pozornost na to, co prožíváme v přítomném okamžiku bez hodnocení a potlačování -  je již více než 40 let předmětem intenzivních výzkumů, které potvrzují její dalekosáhlé přínosy pro naše duševní i fyzické zdraví.

Jak s emocemi

Co se naučíte

Trénováním všímavosti získáte laskavý náhled na to, co v různých situacích prožíváte a jak jednáte. Tím si vytvoříte prostor, ve kterém se můžete rozhodovat, jak nejvhodněji reagovat s ohledem na vlastní potřeby a potřeby druhých.   

 

Konkrétně se budeme učit:

 • zaměřovat pozornost na jednotlivé aspekty prožívání přítomného okamžiku (jak dýcháme, co vnímáme smysly, jaké máme pocity, jaké myšlenky nám běží hlavou, co se děje v našem těle)  
 • vidět svou mysl "v akci" (vlídně a s laskavostí pozorovat, jak se vzájemně ovlivňují naše myšlenky, pocity a tělesné vjemy)
 • pozorovat myšlenky jako děje v naší mysli -  rozeznávat ty, které jsou užitečné (konstruktivní), a ty, které nic pozitivního nepřinášejí (domněnky, dohady, soudy, předjímání budoucnosti, obavy apod.) 
 • uvědomovat si, kdy nás pod vlivem emocí či stresu ovládají navyklé, automatické vzorce myšlení a reagování, které neprospívají ani nám, ani našim blízkým  
 • podle potřeby vystupovat z navyklých vzorců a reagovat tvořivě a svobodně (nenechat za sebe řídit „autopilota“) 
 • pozorovat nepříjemné emoce a myšlenky a nechávat je „být“ v prostoru našeho vědomí, kde ztrácejí svůj vliv   
 • "nastavovat" naši mysl, abychom se automaticky k sobě i k ostatním vztahovali láskyplně a s vlídnou zvídavostí.

Jak se to projeví v praxi

Všímavost vám umožní:
 • zvládat stresové a emočně náročné situace s nadhledem a empatií k sobě i k druhým   
 • pečovat o své vlastní potřeby bez výčitek a sebekritiky  
 • prohlubovat důvěru ve vztazích, na kterých nám záleží
 • radovat se z života a cítit vděčnost za to, co obvykle vnímáme jako samozřejmost
 • efektivně využívat svou životní energii (tj. neplýtvat energií tam, kde nic nemůžeme změnit) 
 • být „autorem“ svého života 

 

Další informace

Cílem kurzu je rozvíjení všímavosti (anglicky „mindfulness“) jako dovednosti, která nám umožňuje přistupovat k životu zvídavě, tvořivě a s laskavostí k sobě a k druhým.
Kurz je určen všem dospělým, kteří chtějí na sobě pracovat, aby se jim lépe žilo. Kurz není určen lidem s akutní závislostí na drogách či alkoholu, v akutní fázi psychického onemocnění, a lidem, kteří mají silné sebevražedné či sebepoškozující sklony. Kurz nepředstavuje jakoukoliv formu psychoterapie.
Délka kurzu je 24 hodin rozložených do 8 setkání v týdenních intervalech (tj. jedno setkání 3 hodiny). Individuální kurz zahrnuje 8 setkání po týdnu a každé setkání má cca 80 minut.
Každé setkání obsahuje zážitkové aktivity k přiblížení základních principů všímavosti, cvičení na zaměřování pozornosti a reflexe vlastní zkušenosti. Nedílnou (a nejdůležitější) součástí kurzu jsou praktická cvičení v délce 20 až 30 minut, která účastníci provádějí doma šest dní ze sedmi mezi jednotlivými setkáními. Práce během týdne zahrnuje i krátké záznamy vlastní zkušenosti a drobné aktivity, které prohlubují proces učení. Je vždy na účastnících, do jaké míry chtějí sdílet a reflektovat vlastní zkušenost. Zachovávání důvěrnosti je součástí etiky naší práce.
Nejlépe se pracuje ve skupině o velikosti 8-12 lidí.
Cena skupinového prezenčního kurzu je 3 900,- Kč za účastníka. Cena individuálního kurzu je 8 000,- Kč (1000,- Kč za jedno setkání / 80 minut).).