Já, děti a emoce Workshop

Délka
3 h
Kapacita
15 účastníků

Popis - o čem to je?

Tříhodinový workshop „Já, děti a emoce“ nabízí vhled do podstaty emocí a inspiraci pro práci s vlastními emocemi i emocemi dětí prostřednictvím tréninku sebeuvědomění (možná jste slyšeli pojem „mindfulness“).     

Trénink sebeuvědomění spočívá v rozvíjení vědomé pozornosti vůči tomu, co prožíváme v přítomném okamžiku bez hodnocení a potlačování. Dokážeme tak s určitým nadhledem pozorovat, co se v nás děje, a připomínat si, co je v dané chvíli důležité (např. vztah s dítětem) - abychom se mohli moudře rozhodnout, co uděláme, a nebyli ve vleku svých emocí a hodnotících myšlenek.

Takzvaná „mindfulness" je již více než 40 let předmětem intenzívních výzkumů, které potvrzují její dalekosáhlé přínosy pro naše duševní i fyzické zdraví.

Já, děti a emoce

Co se naučíte

Konkrétní tipy, jak rozvíjet sebeuvědomění, nabídnou cestu k rozvíjení této životní dovednosti.     

Konkrétně se budeme učit:

 • co jsou emoce a jak souvisejí s našimi potřebami
 • uvědomovat si vlastní pocity a myšlenky
 • vypínat „autopilota“ 
 • „uzemňovat se“ ve vypjatých emočních situacích
 • být sami k sobě laskaví a empatičtí 
 • rozeznávat emoce a potřeby dětí 

Jak se to projeví v praxi

Workshop je prvním (nebo dalším) krokem k tomu, abyste dokázali:  

 • nebrat si chování dětí osobně a tak být ve větším klidu  
 • postupně získávat nadhled a humor v situacích, kdy v nás chování dětí spouští navyklé reakce
 • jednat rozhodněji a s větší jistotou ve stresových situacích
 • ošetřovat své emoce a potřeby a tak být ve větší duševní i fyzické pohodě 
 • užívat si proudící laskavé energie ve vztazích

Další informace

Cílem workshopu je nastínit cesty, jak s pomocí všímavosti získat zdravý odstup od vlastních emocí, abychom v situacích, kdy děti překračují naše hranice, dokázali reagovat pevně a zároveň empaticky k jejich potřebám. Všímavost je dovednost a je třeba ji trénovat. Workshop je tedy ideálním začátkem dlouhodobější práce na sobě, např. v osmitýdenním kurzu všímavosti.
Workshop je určen především pro rodiče dětí 0-7 let.
Workshop trvá tři hodiny a přibližně v polovině je 15timinutová přestávka.
Prostřednictvím skupinových aktivit a názorných ukázek se účastníci seznamují se základními souvislostmi mezi chováním a potřebami, podstatou emocí a principy všímavosti. Workshop je interaktivní a jeho nedílnou součástí je práce s konkrétními, reálnými situacemi, diskuze, sdílení poznatků a reflexe vlastní zkušenosti. Zapojení do všech aktivit je dobrovolné. Účastníci dostanou písemné materiály shrnující obsah workshopu a tipy, jak na sobě v oblasti emocí pracovat.
Nejlépe se pracuje ve skupině o velikosti cca 15 účastníků.
Cena workshopu je 590,- Kč za účastníka. Workshop je možné realizovat i za paušální cenu dle dohody.