Výchova bez poražených Kurz pro rodiče a všechny, kdo pečují o děti

Délka
24 h
Kapacita
10 - 20 účastníků

Popis - o čem to je?

Kurz „Výchova bez poražených“ je čtyřiadvacetihodinový kurz, který vám pomůže řešit každodenní situace, když děti „neposlouchají",  jsou zaseknuté v emocích, nutí vás zvyšovat hlas, nespolupracují při odchodu do školy/školky nebo po sobě neuklízejí.

Ve důvěrném prostředí skupiny budeme prakticky trénovat, diskutovat a sdílet zkušenosti.  Už jen poznání, že ostatní řeší podobné věci, bývá velmi úlevné. 

Výchova bez poražených

Co se naučíte

Dovednosti, které v kurzu získáte, Vám umožní posílit svou přirozenou rodičovskou autoritu. Budete schopni mluvit autenticky, pevně a zároveň laskavě, a budete mnohem citlivější k tomu, co prožívá a potřebuje vaše dítě.  

Konkrétně se naučíte:

  • Mluvit s dětmi tak, aby porozuměly tomu, co potřebujete
  • Naslouchat dětem tak, aby cítily, že jim rozumíte a můžou se o vás opřít  
  • Řešit konfliktní situace tak, aby všichni byli spokojeni a nikdo neodcházel „poražen“     

Jak se to projeví v praxi

Osvojené dovednosti vám umožní: 

  • s větší jistotou a pevností zvládat situace, kdy se děti dělají něco, co je pro vás nepřijatelné
  • podporovat děti, aby se vyznaly ve svých emocích a postupně si dokázaly řešit své problémy samostatně 
  • užívat si vzájemné důvěry ve vztahu s dětmi 
  • trávit více času v příjemné atmosféře, kdy jsou všichni v pohodě
  • zbavit se pochybností, jestli to děláte jako rodič „dobře", protože každý děláme v každém okamžiku to nejlepší, co umíme

Další informace

Cílem kurzu Výchova bez poražených je podpořit rodiče v rozvíjení laskavých vztahů s dětmi, ve kterých se obě strany cítí dobře a vzájemně se obohacují.
Kurz je určen rodičům, prarodičům, pěstounům a všem, kdo pečují o děti.
Délka kurzu je 24 hodin. Časové rozvržení lekcí lze upravit podle možností účastníků. Nejběžnější je osm tříhodinových setkání jednou týdně nebo tři celodenní setkání s minimálně dvoutýdenním odstupem. Online verze má 12 setkání po 2 hodinách.
Součástí kurzu je nezbytná základní teorie, ale především jde o praktický nácvik dovedností. Každý účastník obdrží pracovní sešit, který obsahuje různá cvičení, aktivity a články rozvíjející hlavní myšlenky kurzu. Společná práce zahrnuje reflektování reálných situací, praktické ukázky komunikace, procvičování dovedností a poskytování zpětné vazby. Podle potřeby mohou účastníci pracovat samostatně, ve dvojicích nebo v malých skupinách. Je samozřejmostí, že zapojení do aktivit během kurzu je zcela dobrovolné. Stejně tak míra, do jaké účastníci chtějí s ostatními sdílet své zkušenosti, je zcela na nich samotných. Zachovávání důvěrnosti je součástí etiky naší práce.
Nejlépe se pracuje ve skupině o velikosti kolem 15 lidí. V online podobě je maximální počet účastníků 20.
Cena kurzu je 5.600,- Kč za účastníka. V ceně je pracovní sešit (126 stran), ke kterému se účastník může vracet i po skončení kurzu. Pokud byste se kurzu nemohli zúčastnit z finančních důvodů, napište mi email, kde uvedete svou motivaci, proč se chcete kurzu zúčastnit a jakou částku si můžete dovolit zaplatit.