Kurzy a workshopy

Jsem-li v komunikaci vědomí, znamená to, že si uvědomujeme, co nám běží hlavou, co říká naše tělo a jak to cítí srdce.  Nereagujeme automaticky.  Rozhodujeme se, co chceme říct a jak to chceme říct.

Pojďme na to!

___

Kurzy

Vědomou komunikaci rozvíjíme v základních kurzech a workshopech. Kurzy jsou delší, systematičtější a sledující rozvoj vědomé komunikace ze dvou úhlů - komunikačních dovedností a sebeuvědomění/práce s vlastními myšlenkami a emocemi.

    

JAK S EMOCEMI

___

Osmitýdenní kurz mindfulness je určen rodičům a všem, kdo chtějí pracovat se svými emocemi, aby dokázali se svými blízkými komunikovat s laskavostí a nadhledem a být pro ně v této oblasti vzorem.

MBSR

___

Celosvětově nejrozšířenější program rozvíjení mindfulness. Je určen všem, kdo chtějí zdravým způsobem zvládat situace spojené s výkonem náročných povolání, aby si udrželi pocit svobody a životní spokojenosti.

VÝCHOVA BEZ PORAŽENÝCH

___

Čtyřiadvacetihodinový kurz je určen rodičům a všem, kdo pečují o děti. Jeho cílem je rozvíjení komunikačních dovedností, které jsou založené na empatii k sobě i k druhým a podporují sebedůvěru a laskavé vztahy.

ŠKOLA BEZ PORAŽENÝCH

___

Třicetihodinový kurz akreditovaný MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.  Kurz zprostředkovává praxi empatické a autentické komunikace, která podporuje budování dobrých vztahů ve třídě a tím lepší podmínky pro samotný proces výuky a učení.

___

Workshopy

Tříhodinové workshopy nabízejí základní vhled do světa emocí a rozvíjení odolnosti prostřednictvím mindfulness.

JÁ, DĚTI A EMOCE

___

Tříhodinový workshop je určen rodičům a všem, kdo se chtějí seznámit s tím, jak mindfulness může pomoci při zvládání vlastních emocí.

SPOLU S DĚTMI K PSYCHICKÉ ODOLNOSTI

___

Tříhodinový workshop, ve kterém si vyzkoušíte, jak hravou formou rozvíjet spolu s dětmi různé aspekty vědomé pozornosti.

JAK S KONFLIKTY MEZI SOUROZENCI

___

Tříhodinový workshop nabízející možnost vidět šarvátky mezi dětmi jako příležitost k rozvíjení emoční inteligence rodiče i dětí.